CÒN MỘT BƯỚC CUỐI CÙNG...

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ VÀO TRONG NHÓM ZALO 

Lịch học và các thông báo quan trọng diễn ra trong nhóm ZALO

CHÚ Ý: Nếu không vào nhóm Zalo bạn sẽ bị bỏ lỡ chương trình này!

00
00
00
00

GIỜ

PHÚT

GIÂY

Vào nhóm Zalo ngay trước khi đồng hồ về số 00:00:00

Nhóm kín có thể sẽ đóng lại trong ít phút tới!

033 693 1186

BƯỚC 1

Mở Zalo trên ĐT
bấm vào nút này

BƯỚC 2

Di chuyển camera ĐT 
đến đây để vào nhóm

NẾU BẠN ĐANG DÙNG MÁY TÍNH, HÃY MỞ ZALO VÀ QUÉT Mà BÊN DƯỚI ĐỂ VÀO NHÓM: