Yêu cầu về thông tin sản phẩm để được duyệt trên TikTok Shop

5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin đăng tải sản phẩm, bao gồm chữ, video và hình ảnh, phải thể hiện chính xác mô tả đúng thực tế về các đặc điểm chính của sản phẩm và bao gồm tất cả thông tin liên quan theo yêu cầu của pháp luật hiện hành. Phải cung cấp các thông tin sau đây khi đăng các sản phẩm trên TikTok Shop.

1. Tiêu đề Sản phẩm

Tất cả tiêu đề sản phẩm phải chính xác, súc tích và bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để khách hàng có thể quyết định sáng suốt khi mua hàng.

Chúng tôi khuyến khích người bán bao gồm thông tin như thương hiệu (miễn là họ đã nhận được sự cho phép có liên quan từ chủ sở hữu thương hiệu), loại sản phẩm, tài liệu, đặc tính/đặc điểm chính và số lượng trong tiêu đề sản phẩm.

Ví dụ: sản phẩm có tiêu đề “Khăn trải bàn cotton trắng tinh khiết dòng sản phẩm thung lũng Little Lamb (150cm x 150cm), gói gồm 2 khăn” là một tiêu đề tốt hơn so với “khăn trải bàn trắng”.

Tiêu đề Sản phẩm trên Tiktok Shop phải chính xác, ngắn gọn
Tiêu đề Sản phẩm trên Tiktok Shop phải chính xác, ngắn gọn

Những điều sau đây không được bao gồm trong tiêu đề sản phẩm:

 • Tài liệu tiếp thị, chương trình khuyến mãi hoặc bất kỳ thông tin nào khác không mô tả về chính sản phẩm (ví dụ: “giảm giá x%”).
 • URL người bán hoặc tên người bán.
 • Sử dụng thương hiệu TikTok hoặc đề cập đến “TikTok” (mà chưa có sự cho phép của TikTok), hoặc các nền tảng hoặc trang web thương mại điện tử khác.
 • Dữ liệu xấu như ký hiệu hoặc ký tự đặc biệt.

2. Mô tả Sản phẩm

Mô tả sản phẩm cho phép người bán cung cấp thêm thông tin về sản phẩm. Khách hàng phải nhận được tất cả thông tin mà họ có thể mong đợi một cách hợp lý từ người bán để đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt. Người bán cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng mô tả sản phẩm chứa tất cả thông tin sản phẩm theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành.

Mô tả Sản phẩm trên Tiktok Shop phải đầy đủ, chính xác
Mô tả Sản phẩm trên Tiktok Shop phải đầy đủ, chính xác

Tất cả các mô tả, bài đăng và hình ảnh sản phẩm phải:

 • Mô tả các đặc điểm chính của sản phẩm (ví dụ: Tính năng, chức năng, thành phần, số lượng, v.v.).
 • Không dưới 30 từ.
 • Được viết rõ ràng để giúp khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Bằng ngôn ngữ được TikTok Shop hỗ trợ tại thị trường đích của người bán.
 • Bằng ngôn ngữ hiện đang được TikTok Shop hỗ trợ tại quốc gia đó.
 • Bao gồm tất cả các thông tin, thông số kỹ thuật và cảnh báo an toàn sản phẩm hiện hành. Điều này đặc biệt cần thiết với một số phân loại sản phẩm nhất định (ví dụ như thực phẩm bổ sung).

3. Danh mục Sản phẩm

Người bán phải chọn danh mục phân loại sản phẩm thích hợp khi đăng sản phẩm của họ. Chọn sai danh mục phân loại sẽ bị coi là vi phạm các hướng dẫn này và có thể dẫn đến các biện pháp chế tài được thực hiện đối với người bán (xem “Thông tin và Kiểm tra bổ sung” bên dưới).

4. Thương hiệu

Người bán chỉ có thể sử dụng tên thương hiệu trên trang thông tin sản phẩm nếu được cho phép từ chủ sở hữu thương hiệu (hoặc được luật pháp hiện hành cho phép làm như vậy). Vui lòng xem Chính sách về sở hữu trí tuệ TikTok Shop của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

5. Hình ảnh & Video

Tất cả hình ảnh và video sản phẩm đã tải lên phải:

 • Trình bày chính xác sản phẩm được bán.
 • Phản ánh chân thực những gì khách hàng sẽ nhận được sau khi mua hàng. Đặc biệt, phải đảm bảo khách hàng không bị hiểu lầm bởi những hình ảnh, video không đúng sự thật hoặc do thiếu sót thông tin.
Hình ảnh và video trên Tiktok Shop phải chân thực, chính xác
Hình ảnh và video trên Tiktok Shop phải chân thực, chính xác

Các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho tất cả hình ảnh và video có trong nội dung đăng tải sản phẩm trên TikTok Shop đã được hiển thị trong ảnh bài đăng 👇👇👇

Các lưu ý quan trọng: Ngoài các yêu cầu trên, Hướng dẫn về Nội dung TikTok Shop của chúng tôi cũng áp dụng cho tất cả hình ảnh và video nếu có.

6. “Trong hộp có gì”

Người bán phải nêu rõ sản phẩm và tất cả các phụ kiện đi kèm. Ví dụ: nếu loa không dây được đi kèm với bộ sạc USB, mỗi vật phẩm phải được liệt kê rõ ràng.

7. Trọng lượng và Kích thước Gói hàng

Người bán phải cung cấp trọng lượng và kích thước gói hàng chính xác theo hướng dẫn trong Trung tâm Người bán.

8. Thuộc tính Bán hàng (Thông tin về Đơn vị Lưu kho)

Người bán được yêu cầu duy trì thông tin chính xác về Thông tin về Mã sản phẩm lưu kho (SKU*) và đăng rõ ràng sản phẩm và các thuộc tính của sản phẩm. Ví dụ: thông tin về màu sắc, kích thước, hoa văn và các thuộc tính chính khác có thể được yêu cầu liệt kê cho một số loại sản phẩm nhất định.

Người bán phải làm theo hướng dẫn trên Trung tâm Người bán khi nhập SKU sản phẩm của họ và các thuộc tính bán hàng.

 • Lưu ý: Mã sản phẩm lưu kho (SKU) đề cập tới một sản phẩm có các kích thước, màu sắc, hương vị khác nhau, v.v., bao gồm trong một bài đăng. Mã thể hiện dưới dạng các biến thể của sản phẩm gốc mà khách hàng có thể chọn theo sở thích của họ. Ví dụ, một chiếc áo thun (sản phẩm) có các cỡ khác nhau (mỗi cỡ khác nhau là một SKU).

9. Định giá Sản phẩm

Người bán có trách nhiệm định giá trên TikTok Shop. Khi hiển thị giá, người bán phải tuân thủ các hướng dẫn dưới đây.

 • Người bán phải luôn nêu rõ tổng giá, tất cả các loại thuế khác và tất cả các thành phần giá khác.
 • Giá niêm yết (tức là giá tham chiếu), giá bán (tức là giá áp dụng khuyến mại nếu có) và (các) phí vận chuyển liên quan phải được hiển thị rõ ràng cho khách hàng.
 • Giá niêm yết của sản phẩm phải luôn cao hơn giá bán.
 • Người bán phải đảm bảo rằng các hành động định giá sản phẩm của họ tuân thủ các quy định luật pháp hiện hành.
 • Người bán phải làm theo hướng dẫn trong Trung tâm Người bán về cách nhập thông tin giá chính xác.

Người bán hàng đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì lòng tin của khách hàng. Các thông lệ định giá gây tổn hại đến lòng tin của khách hàng bị cấm trên TikTok Shop.

Các hành động định giá tiêu cực bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Đặt giá bất thường hoặc cao hơn đáng kể so với mức giá thị trường hiện tại. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đặt giá bất thường cho một sản phẩm cao hơn đáng kể so với giá gần đây được cung cấp trên thị trường.
 • Tạo biến động hoặc thay đổi giá đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.
 • Tham gia các hành vi định giá không tuân thủ luật pháp hiện hành.
 • Đặt giá vận chuyển bất thường hoặc cao đáng kể.
 • Nhà bán hàng không được đăng các sản phẩm ở mức giá thấp hoặc giá được chiết khấu mà không có ý định bán hoặc hoàn thành đơn của khách hàng.

Bất kỳ hành vi hoặc thông lệ tương tự nào được đề cập ở trên sẽ bị coi là vi phạm Hướng dẫn đăng sản phẩm này và có thể dẫn đến các biện pháp chế tài của TikTok Shop (xem “Thông tin và Kiểm tra bổ sung” bên dưới).

10. Ngôn ngữ

Tất cả các mô tả, bài đăng và hình ảnh sản phẩm phải bằng ngôn ngữ hiện được TikTok Shop hỗ trợ tại thị trường đích của người bán.

11. Đăng nhiều sản phẩm

 • Trang thông tin sản phẩm chỉ được có thông tin của một sản phẩm. Nghiêm cấm đăng nhiều sản phẩm trong một trang thông tin.
 • Không được phép đăng sản phẩm trùng lặp, ví dụ: mỗi sản phẩm chỉ có thể có một đăng bán sản phẩm.
 • Các sản phẩm có các biến thể SKU (tức là chúng có sẵn với các kích cỡ, màu sắc, hương vị khác nhau, v.v.) nên được bao gồm trong một nội dung đăng tải sản phẩm. Ví dụ: áo phông có kích cỡ và màu sắc khác nhau nên được hiển thị trên một trang thông tin cho phép khách hàng chọn màu sắc và kích thước ưa thích của họ trên cùng một trang. Người bán hàng không được phép đăng bán một áo thun có 4 màu khác nhau thành 4 sản phẩm riêng biệt.
 • Nghiêm cấm đưa các sản phẩm không liên quan (tức là các sản phẩm có chứa các nhãn hiệu, danh mục, dòng sản phẩm, mẫu sản phẩm khác nhau, v.v.) vào một bài đăng sản phẩm. Ví dụ, không hiển thị các nhãn hiệu son môi khác nhau trong một bài đăng sản phẩm.
 • Nếu nhà bán hàng dự định bán các sản phẩm hoặc sản phẩm đóng gói thành các bộ khác nhau, chi tiết của tất cả các sản phẩm đi kèm phải được nêu rõ trong từng SKU riêng.
 • Người bán không được đăng lại các sản phẩm đã bị nền tảng của chúng tôi cấm hoặc xóa trước đó.

Chúc các bạn thành công với những ý tưởng, video độc đáo dịp Trung Thu đặc biệt này 🥰. Để biết thêm những thông tin bổ ích, hãy theo dõi các bài viết mới nhất của Nguyễn Anh Tùng tại trang này. Hoặc truy cập vào kênh Youtube Nguyễn Anh Tùng để theo dõi những video cập nhật mới nhất nhé!

Huyền Trang
Huyền Trang
Bài viết: 329

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *