Danh mục Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok

Thực thi của Tiktok đối với vi phạm chính sách cộng đồng

Thực thi của Tiktok đối với vi phạm chính sách cộng đồng

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023) 1. Trường hợp ngoại lệ vì lợi ích cộng đồng Chúng tôi nhận thấy…

Xem thêmThực thi của Tiktok đối với vi phạm chính sách cộng đồng

Tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

Tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023) 1. Tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn Trang Dành…

Xem thêmTiêu chuẩn về tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

Tiêu chuẩn về Hàng hóa và hoạt động thương mại bị kiểm soát

Tiêu chuẩn về Hàng hóa và hoạt động thương mại bị kiểm soát

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023) Hàng hóa và hoạt động thương mại bị kiểm soát Chúng tôi muốn người…

Xem thêmTiêu chuẩn về Hàng hóa và hoạt động thương mại bị kiểm soát

Tiêu chuẩn về Chủ đề nhạy cảm và dành cho người trưởng thành trên Tiktok

Tiêu chuẩn về Chủ đề nhạy cảm và dành cho người trưởng thành trên Tiktok

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023) Chủ đề nhạy cảm và dành cho người trưởng thành TikTok cung cấp nội…

Xem thêmTiêu chuẩn về Chủ đề nhạy cảm và dành cho người trưởng thành trên Tiktok

Tiêu chuẩn về An toàn và sức khỏe cho trẻ vị thành niên trên Tiktok

Tiêu chuẩn về An toàn và sức khỏe cho trẻ vị thành niên trên Tiktok

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023) 1. An toàn và sức khỏe cho trẻ vị thành niên Chúng tôi đặc…

Xem thêmTiêu chuẩn về An toàn và sức khỏe cho trẻ vị thành niên trên Tiktok