Tiêu chuẩn về Tính toàn diện và chân thực trên Tiktok

5/5 - (1 bình chọn)

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023)

I. Tính toàn diện và chân thực

Chúng tôi muốn người dùng tin tưởng rằng họ có thể tiếp cận nguồn thông tin đáng tin cậy, khám phá nội dung nguyên bản và tương tác với người thật. Đây là nền tảng để xây dựng một cộng đồng tin cậy và có trách nhiệm cả trên TikTok và bên ngoài nền tảng.

1.1.Thông tin sai lệch

Trong cộng đồng toàn cầu, việc mọi người có ý kiến khác nhau là điều tự nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi muốn đảm bảo một tập hợp thống nhất về dữ kiện và thực tế chính xác. Chúng tôi không cho phép nội dung không chính xác, gây hiểu lầm hoặc sai sự thật, có thể gây hại đáng kể cho cá nhân hoặc xã hội, bất kể ý định là gì. Tổn hại đáng kể bao gồm tổn hại về thể chất, tâm lý hoặc xã hội và thiệt hại về tài sản. Phạm vi này không bao gồm tổn hại về mặt thương mại và uy tín, cũng không chỉ bao gồm những thông tin và tin đồn không chính xác. Chúng tôi tin tưởng vào đối tác xác minh dữ kiện độc lập và cơ sở dữ liệu gồm các tuyên bố đã được xác minh dữ kiện từ trước để hỗ trợ đánh giá tính chính xác của nội dung.

Nội dung không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn nếu có chứa các thuyết âm mưu thông thường hoặc thông tin chưa được xác minh liên quan đến trường hợp khẩn cấp. Để đảm bảo thận trọng, nội dung cần được xác minh dữ kiện cũng tạm thời không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn nếu nội dung đó vẫn trong quá trình đang được xem xét.

Để giúp bạn có được trải nghiệm phù hợp trên TikTok, chúng tôi thêm nhãn cảnh báo vào nội dung liên quan đến các sự kiện đang diễn ra hoặc sự kiện khẩn cấp đã được đánh giá bởi người xác minh dữ kiện của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể xác minh tính chính xác, đồng thời, chúng tôi khuyên mọi người nên suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ nội dung đó.

1.1.1. THÔNG TIN BỔ SUNG

Thông tin sai lệch bao gồm nội dung không chính xác, gây hiểu lầm hoặc sai sự thật.

Tổn hại đáng kể bao gồm các dạng nghiêm trọng của:

 • Thương tích và bệnh tật, kể cả tử vong
 • Chấn thương tâm lý
 • Thiệt hại tài sản quy mô lớn
 • Tổn hại xã hội, bao gồm phá hoại các quy trình hoặc thể chế xã hội cơ bản, chẳng hạn như bầu cử dân chủ và các quy trình duy trì sức khỏe và an toàn cho cộng đồng

Thuyết âm mưu là niềm tin về các sự kiện không giải thích được hoặc là hành vi bác bỏ những lời giải thích được chấp nhận rộng rãi về các sự kiện, đồng thời cho rằng các sự kiện đó do các lực lượng bí mật hoặc có thế lực thực hiện.

KHÔNG CHO PHÉP

 • Thông tin sai lệch gây rủi ro cho sự an toàn của cộng đồng hoặc có thể gây hoang mang dư luận, về một sự kiện khủng hoảng hoặc trường hợp khẩn cấp, bao gồm sử dụng cảnh quay về một cuộc tấn công diễn ra đã lâu nhưng hiển thị như thể sự kiện đó đang diễn ra, hoặc tuyên bố không chính xác về nhu yếu phẩm cơ bản (như thực phẩm hoặc nước) mà không còn hiện hữu ở một địa điểm cụ thể
 • Thông tin y tế sai lệch, chẳng hạn như tuyên bố sai lệch về vắc xin, lời khuyên y tế không chính xác khiến mọi người không dám tìm đến biện pháp chăm sóc y tế thích hợp để điều trị một căn bệnh đe dọa tính mạng, cũng như các thông tin sai lệch khác gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng
 • Thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu, trái với quan điểm khoa học đồng thuận đã được thiết lập vững chắc, chẳng hạn như phủ nhận sự tồn tại của biến đổi khí hậu hoặc các yếu tố góp phần gây ra biến đổi khí hậu
 • Các thuyết âm mưu nguy hiểm mang tính bạo lực hoặc thù địch, chẳng hạn như xúi giục hành động bạo lực, có liên kết với hành vi bạo lực trước đó, phủ nhận các sự kiện bạo lực được ghi chép đầy đủ và gây thành kiến đối với một nhóm người có thuộc tính được bảo vệ
 • Các thuyết âm mưu cụ thể, chỉ đích danh và nhắm vào cá nhân cụ thể
 • Nội dung đã được chỉnh sửa, ghép nối hoặc kết hợp (chẳng hạn như video và âm thanh) theo hình thức có thể khiến người dùng hiểu sai về các sự kiện trong thế giới thực

Không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

 • Các thuyết âm mưu thông thường, không có cơ sở và tuyên bố rằng các sự kiện hoặc tình huống nhất định được thực hiện bởi các lực lượng bí mật hoặc quyền lực, chẳng hạn như “chính phủ” hoặc “hội kín”
 • Thông tin chưa được xác minh liên quan đến một sự kiện khẩn cấp hoặc đang diễn ra và chưa có hồi kết
 • Thông tin sai lệch có nhiều khả năng gây tổn hại và vẫn đang được xem xét để xác minh dữ kiện

CHO PHÉP

 • Tuyên bố về quan điểm cá nhân (miễn là không bao gồm thông tin sai lệch gây hại)
 • Thảo luận về biến đổi khí hậu, chẳng hạn như lợi ích hoặc bất lợi của các chính sách hoặc công nghệ cụ thể hoặc quan điểm cá nhân liên quan đến các sự kiện thời tiết cụ thể (miễn là không trái với quan điểm khoa học đồng thuận)

1.2.Tính liêm chính trong bầu cử và dân sự

Tính liêm chính trong bầu cử và dân sự
Tính liêm chính trong bầu cử và dân sự

Bầu cử là thời điểm quan trọng để thực hiện hoạt động trao đổi với cộng đồng và thúc đẩy giá trị của một xã hội cởi mở. Chúng tôi cố gắng đảm bảo cân bằng giữa việc cho phép các cuộc thảo luận theo chủ đề với việc trở thành một nền tảng gắn kết và không chia rẽ người dùng. Chúng tôi không cho phép hoạt động quảng bá chính trị, quảng cáo chính trị trả phí hoặc các chính trị gia và đảng phái chính trị gây quỹ (cho chính họ hoặc người khác). Chính sách quảng cáo chính trị của chúng tôi áp dụng với cả quảng cáo trả phí truyền thống và việc nhà sáng tạo nhận tiền thù lao để ủng hộ hoặc phản đối một ứng cử viên cho chức vụ công.

Chúng tôi muốn tạo điều kiện để người dân trao đổi các ý kiến sáng suốt nhằm thúc đẩy đối thoại hiệu quả. Chúng tôi không cho phép thông tin sai lệch về quy trình dân sự và bầu cử, bất kể ý định là gì. Điều này bao gồm thông tin sai lệch về cách bỏ phiếu, đăng ký bỏ phiếu, yêu cầu về tư cách hợp lệ của ứng cử viên, quy trình kiểm phiếu và chứng nhận bầu cử, cũng như kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử.

Nội dung không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn nếu chứa các tuyên bố chưa được xác minh về kết quả của một cuộc bầu cử.

Tìm hiểu thêm về tài khoản Chính phủ, Chính trị gia và Đảng chính trị, cũng như nỗ lực đảm bảo tính liêm chính trong bầu cử của chúng tôi.

1.2.1. THÔNG TIN BỔ SUNG

Thông tin sai lệch bao gồm nội dung không chính xác, gây hiểu lầm hoặc sai sự thật.

KHÔNG CHO PHÉP

Thông tin sai lệch về bầu cử, bao gồm:

 • Cách thức, thời gian và địa điểm bỏ phiếu hoặc đăng ký bỏ phiếu
 • Yêu cầu về tư cách hợp lệ của cử tri để tham gia bầu cử và tư cách của ứng cử viên tham gia tranh cử
 • Luật, quy trình và thủ tục chi phối việc tổ chức và thực hiện các cuộc bầu cử và quy trình dân sự khác, chẳng hạn như trưng cầu dân ý, đề xuất bỏ phiếu và điều tra dân số
 • Kết quả cuối cùng hoặc kết quả của một cuộc bầu cử

Không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

 • Tuyên bố chưa được xác minh về kết quả của một cuộc bầu cử vẫn đang diễn ra và có thể sai lệch hoặc gây hiểu lầm

1.3.Nội dung đa phương tiện tổng hợp và bị thao túng

Nội dung đa phương tiện tổng hợp và bị thao túng
Nội dung đa phương tiện tổng hợp và bị thao túng

Chúng tôi hoan nghênh khả năng sáng tạo mà trí tuệ nhân tạo (AI) mới và các công nghệ kỹ thuật số khác có thể đem lại. Tuy nhiên, AI có thể khiến chúng ta khó phân biệt giữa nội dung thực tế và hư cấu, điều này mang lại rủi ro cho cả xã hội và cá nhân. Các nội dung đa phương tiện tổng hợp hoặc bị thao túng thể hiện những cảnh giống như thật cần phải được thông báo rõ ràng. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng nhãn dán hoặc chú thích, như “tổng hợp”, “giả mạo”, “không có thật” hoặc “đã thay đổi”.

Chúng tôi kiểm soát sao cho giá trị biểu đạt mà nội dung đa phương tiện tổng hợp mang lại cân bằng với nguy cơ gây hại cho các cá nhân. Chúng tôi không cho phép nội dung đa phương tiện tổng hợp có hình ảnh giống bất kỳ người của công chúng thực sự nào. Mặc dù chúng tôi cho phép phê bình xã hội cởi mở hơn đối với người của công chúng, nhưng chúng tôi không muốn họ trở thành đối tượng bị lợi dụng hoặc khiến mọi người hiểu lầm về các vấn đề chính trị hoặc tài chính. Chúng tôi không cho phép nội dung đa phương tiện tổng hợp về người của công chúng nếu nội dung đó được sử dụng để quảng cáo chứng thực hoặc vi phạm bất kỳ chính sách nào khác. Điều này bao gồm cấm ngôn từ kích động thù địch, bóc lột tình dục và các hình thức quấy rối nghiêm trọng (tìm hiểu thêm về người của công chúng trong phần Quấy rối và bắt nạt).

1.3.1.THÔNG TIN BỔ SUNG

Nội dung đa phương tiện tổng hợp là nội dung được tạo ra hoặc sửa đổi bằng công nghệ AI. Nội dung đa phương tiện tổng hợp bao gồm nội dung được tạo bằng kỹ thuật số (giả mạo) về người thật. Nội dung này có tính chân thực cao, chẳng hạn như video người thật đang nói nhưng lời nói của họ đã bị chỉnh sửa hoặc thay đổi.

Cảnh chân thực bao gồm nội dung hiển thị người, địa điểm hoặc sự kiện giả nhưng trông giống như thật.

Người của công chúng là người lớn (18 tuổi trở lên) có vai trò quan trọng trước công chúng, chẳng hạn như quan chức chính phủ, chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và người nổi tiếng. Chúng tôi không xác định những người dưới 18 tuổi là người của công chúng.

KHÔNG CHO PHÉP

 • Nội dung đa phương tiện tổng hợp hiển thị cảnh chân thực nhưng không nêu rõ hoặc dán nhãn nổi bật trong video
 • Nội dung đa phương tiện tổng hợp chứa hình ảnh hoặc âm thanh giống của người thật, bao gồm: (1) trẻ em, (2) người lớn và (3) người của công chúng khi nội dung bị sử dụng với mục đích quảng bá thương mại hoặc chính trị, hoặc nếu vi phạm bất kỳ chính sách nào khác
 • Nội dung đã được chỉnh sửa, ghép nối hoặc kết hợp (chẳng hạn như video và âm thanh) theo hình thức có thể khiến người dùng hiểu sai về các sự kiện trong thế giới thực

CHO PHÉP

 • Nội dung đa phương tiện tổng hợp hiển thị người của công chúng trong bối cảnh nhất định, bao gồm nội dung nghệ thuật và giáo dục, chẳng hạn như video hiển thị người nổi tiếng thực hiện điệu nhảy TikTok phổ biến và nhân vật lịch sử xuất hiện trong bài học lịch sử

1.4.Tương tác giả

Tương tác giả
Tương tác giả

Tương tác thật là yếu tố trọng tâm làm nên tính chân thật của nền tảng và giúp chúng tôi đề xuất nội dung thú vị cho người dùng. Chúng tôi không cho phép buôn bán các dịch vụ giúp tăng mức độ tương tác bằng hình thức giả tạo hoặc đánh lừa hệ thống đề xuất của Tiktok. Nếu phát hiện ra các tài khoản hoặc nội dung có chỉ số tăng cao không trung thực, chúng tôi sẽ xóa lượt theo dõi hoặc lượt thích giả mạo có liên quan.

Nội dung sẽ không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn nếu tìm cách lừa hoặc thao túng người khác để tăng lượt theo dõi, lượt thích hoặc lượt xem.

1.4.1.THÔNG TIN BỔ SUNG

KHÔNG CHO PHÉP

 • Tạo điều kiện cho việc buôn bán các dịch vụ làm tăng mức độ tương tác bằng hình thức giả tạo, chẳng hạn như bán lượt theo dõi hoặc lượt thích
 • Cung cấp hướng dẫn về cách tăng mức độ tương tác bằng hình thức giả tạo trên TikTok

Không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

 • Nội dung đánh lừa hoặc thao túng người khác nhằm mục đích tăng chỉ số tương tác, chẳng hạn như lời hứa “trao đổi lượt thích” và phần thưởng giả để tương tác với nội dung

1.5.Nội dung không nguyên bản và mã QR

Sự sáng tạo của người dùng trên TikTok là điều khiến nền tảng của chúng tôi cuốn hút hơn, vì vậy bạn chỉ nên đăng nội dung của chính mình. Chúng tôi không cho phép nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu phát hiện nội dung vi phạm, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó. Tìm hiểu thêm về chính sách sở hữu trí tuệ (IP).

Không hiển thị nội dung không nguyên bản, mã QR
Không hiển thị nội dung không nguyên bản, mã QR

Nội dung không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn nếu đó là nội dung không nguyên bản hoặc nội dung sao chép mà không có bất kỳ thay đổi mới hoặc sáng tạo nào, hoặc có chứa mã Phản hồi nhanh (QR).

Nếu bạn cho rằng người khác vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (IP) với nội dung của mình, bạn có thể gửi báo cáo bản quyền hoặc báo cáo thương hiệu.

1.5.1.THÔNG TIN BỔ SUNG

Sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu mọi nội dung do bạn tạo ra, bao gồm bản quyền và thương hiệu.

Bản quyền là các quyền hợp pháp liên quan đến tác phẩm gốc của tác giả, bao gồm âm nhạc và video. Bản quyền bảo vệ cách biểu đạt ban đầu của một ý tưởng (chẳng hạn như cách thức cụ thể mà một video hoặc bản nhạc được thể hiện hoặc được sáng tạo) nhưng không bảo vệ các ý tưởng và dữ kiện ẩn ý trong đó.

Thương hiệu là từ ngữ, biểu tượng, khẩu hiệu, thiết kế hoặc sự kết hợp của những yếu tố này để xác định nguồn gốc của sản phẩm hoặc dịch vụ và phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ đó với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

KHÔNG CHO PHÉP

 • Nội dung vi phạm bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác

Không đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

 • Nội dung sao chép hoặc không nguyên bản được nhập hoặc tải lên mà không có bất kỳ chi tiết chỉnh sửa mới hoặc sáng tạo nào, chẳng hạn như nội dung vẫn còn hiện hình mờ hoặc logo của người khác
 • Nội dung chất lượng thấp, chẳng hạn như clip cực ngắn và video chỉ chứa hình ảnh GIF
 • Mã QR (trừ khi có nguy cơ gây hại thấp, chẳng hạn như trong bối cảnh thương mại điện tử)

1.6.Spam và hành vi lừa đảo bằng tài khoản

Spam và hành vi lừa đảo bằng tài khoản
Spam và hành vi lừa đảo bằng tài khoản

Để xây dựng một cộng đồng trực tuyến đáng tin cậy, các hành vi và danh tính của tài khoản phải xác thực và trung thực. Chúng tôi không cho phép tài khoản spam hoặc có dấu hiệu đánh lừa cộng đồng. Điều này bao gồm tiến hành các hoạt động gây ảnh hưởng ngầm và điều hành các tài khoản spam hoặc mạo danh. Chúng tôi cho phép tài khoản giễu nhại (parody)/tài khoản của người hâm mộ, miễn là điều này được nêu rõ trong tên tài khoản (lưu ý rằng tên này khác với @tên người dùng).

Bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản trên TikTok để tạo các kênh khác nhau nhằm biểu đạt sáng tạo nội dung đích thực, nhưng không nhằm mục đích lừa đảo. Chúng tôi không cho phép sử dụng nhiều tài khoản để cố tình qua mặt các quy tắc hoặc hoạt động thực thi các quy tắc của chúng tôi. Nếu tài khoản của bạn đã bị cấm hoặc hạn chế quyền sử dụng một tính năng, thì bạn không được thiết lập hoặc sử dụng một tài khoản khác để qua mặt lệnh cấm hoặc hạn chế đó.

Nếu chúng tôi xác định rằng người dùng đã tham gia vào bất kỳ hành vi lừa đảo trong tài khoản nào kể trên, chúng tôi sẽ cấm tài khoản đó và cũng có thể cấm mọi tài khoản mới do người này tạo.

1.6.1.THÔNG TIN BỔ SUNG

KHÔNG CHO PHÉP

 • Spam, bao gồm
  • Các tài khoản được vận hành: (1) với số lượng lớn, (2) thông qua hình thức tự động hóa trái phép hoặc (3) để phân phối nội dung thương mại số lượng lớn
  • Vận hành mạng lưới các tài khoản đại diện cho các thực thể tương đồng hoặc đăng nội dung tương đồng để dẫn dắt người dùng đến địa điểm cụ thể (ở trên hoặc bên ngoài nền tảng), chẳng hạn như các tài khoản, trang web và doanh nghiệp khác
 • Mạo danh, bao gồm:
  • Tài khoản đóng giả một người hoặc tổ chức có thật khác, chẳng hạn như sử dụng tên, thông tin tiểu sử, nội dung hoặc hình ảnh của người khác mà không nêu rõ điều đó
  • Thể hiện dưới dạng một người hoặc tổ chức không tồn tại (nhân vật giả mạo) với mục đích rõ ràng là đánh lừa người khác trên nền tảng
 • Hoạt động gây ảnh hưởng ngầm, bao gồm:
  • Tìm cách định hướng dư luận, đồng thời đánh lừa hệ thống của nền tảng hoặc thành viên cộng đồng về danh tính, nguồn gốc, địa điểm hoạt động, mức độ phổ biến hoặc mục đích của tài khoản
 • Lách luật, bao gồm:
  • Tìm cách tránh lệnh cấm tài khoản bằng cách lan truyền nội dung vi phạm trên nhiều tài khoản
  • Sử dụng tài khoản thay thế (tài khoản mới hoặc tài khoản hiện có) để tiếp tục hành động vi phạm mà trước đó hành động này đã khiến người dùng bị cấm tài khoản
  • Mở tài khoản mới sau khi tài khoản bị cấm vì vi phạm nghiêm trọng

Hy vọng những thông tin bên trên đã giúp bạn hiểu hơn về chính sách của Tiktok và Tiktok Shop. Để biết thêm những thông tin bổ ích, hãy theo dõi các bài viết mới nhất của Nguyễn Anh Tùng tại trang này. Hoặc truy cập vào kênh Youtube Nguyễn Anh Tùng để theo dõi những video cập nhật mới nhất nhé!

Huyền Trang
Huyền Trang
Bài viết: 346

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *