Thẻ Facebook

Messenger hợp nhất với Facebook mang đến trải nghiệm chat đơn giản hơn!

Messenger hợp nhất với Facebook mang đến trải nghiệm chat đơn giản hơn!

Facebook vừa đưa ra một bước tiến lớn để cải thiện trải nghiệm của người dùng bằng cách tích hợp ứng dụng Messenger trực tiếp vào ứng dụng Facebook của mình. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không cần…

Xem thêmMessenger hợp nhất với Facebook mang đến trải nghiệm chat đơn giản hơn!