Thẻ Tiêu chuẩn cộng đồng của Tiktok

Nguyên tắc hủy đơn, trả hàng và hoàn tiền của TikTok Shop dành cho người bán

Nguyên tắc hủy đơn, trả hàng và hoàn tiền của TikTok Shop dành cho người bán

Bạn là một nhà sáng tạo nội dung TikTok, và bán hàng trên TikTok Shop. Hàng ngày, bạn phải đối mặt với nhiều tình huống khách hàng dở khóc dở cười, những đơn hàng đã được lên rồi lại hủy,…

Xem thêmNguyên tắc hủy đơn, trả hàng và hoàn tiền của TikTok Shop dành cho người bán

Thực thi của Tiktok đối với vi phạm chính sách cộng đồng

Thực thi của Tiktok đối với vi phạm chính sách cộng đồng

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023) 1. Trường hợp ngoại lệ vì lợi ích cộng đồng Chúng tôi nhận thấy…

Xem thêmThực thi của Tiktok đối với vi phạm chính sách cộng đồng

Tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

Tiêu chuẩn về tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn

Trích nguyên văn tại Tiêu chuẩn cộng đồng Tiktok (bản cập nhật gần nhất vào tháng 3/2023, chính sách này chính thức áp dụng kể từ ngày 21/4/2023) 1. Tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn Trang Dành…

Xem thêmTiêu chuẩn về tính đủ điều kiện xuất hiện trên trang Dành cho bạn