TikTok Shop cập nhật chính sách quyết toán mới nhất cho người bán

5/5 - (1 bình chọn)

Bắt đầu từ ngày 01/11/2023, Tiktok sẽ triển khai Chính sách quyết toán mới cho Người bán trên TikTok Shop mới. Chính sách này đề ra với mục đích cung cấp thông tin rõ ràng cho về quy trình thanh toán cho người bán, từ giai đoạn đơn hàng được giao đến khi người bán nhận được tiền thanh toán.

1. Tổng quan

1.1 Giới thiệu

Chúng tôi đã xây dựng Chính sách quyết toán cho Người bán trên TikTok Shop nhằm mục đích rõ ràng là

 • Xây dựng môi trường mua sắm tích cực trên TikTok Shop; và
 • Cung cấp trải nghiệm mua sắm tin cậy cho người tiêu dùng.
Chính sách quyết toán cho Người bán trên TikTok Shop
Chính sách quyết toán cho Người bán trên TikTok Shop

Tất cả người bán tại địa phương cung cấp sản phẩm qua TikTok Shop đều phải tuân thủ chính sách này cùng với Điều khoản Dịch vụ đối với Nhà bán lẻ của chúng tôi.

1.2 Phạm vi

Chính sách quyết toán cho Người bán trên TikTok Shop mô tả các chính sách của chúng tôi liên quan đến khoảng thời gian từ khi giao đơn hàng được giao cho đến ngày người bán nhận được tiền thanh toán của đơn hàng. Khoảng thời gian này khác nhau đối với mỗi người bán và dựa trên các tiêu chí khác nhau, được trình bày chi tiết bên dưới.

Lưu ý quan trọng: Những nguyên tắc này chỉ áp dụng cho giao dịch trong cùng quốc gia

Người bán có trách nhiệm đảm bảo rằng việc niêm yết, bán và cung cấp sản phẩm cho khách hàng thông qua TikTok Shop luôn tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Các nguyên tắc này nhằm giúp người bán hiểu rõ hơn về quy tắc quyết toán. Các nguyên tắc này không đầy đủ và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Chúng tôi khuyến khích người bán tham khảo ý kiến của cố vấn pháp lý nếu có thắc mắc về luật pháp và quy định liên quan đến sản phẩm của mình.

Chính sách và nguyên tắc của chúng tôi được cập nhật định kỳ. Người bán có trách nhiệm thường xuyên xem trang này và TikTok Shop Academy để đảm bảo rằng họ tuân thủ các nguyên tắc hiện hành của chúng tôi. Người bán cũng sẽ được thông báo về mọi thay đổi chính sách thông qua Trung tâm người bán.

2. Chu kỳ quyết toán

Chu kỳ quyết toán khoản thanh toán (hoặc chu kỳ quyết toán) là khoảng thời gian kể từ ngày đơn hàng được giao cho đến ngày tiền được chuyển cho người bán đối với bất kỳ đơn hàng nào đã hoàn thành. Có ba loại chu kỳ quyết toán có thể áp dụng cho cửa hàng của người bán:

Quyết toán tiêu chuẩnChu kỳ quyết toán khoản thanh toán là 7 ngày đối với đơn hàng của khách hàng
Quyết toán nhanhChu kỳ quyết toán khoản thanh toán là 3 ngày đối với đơn hàng của khách hàng
Quyết toán kéo dàiChu kỳ quyết toán khoản thanh toán là 15 ngày đối với đơn hàng của khách hàng
Chu kỳ quyết toán

3. Các loại chu kỳ quyết toán

3.1 Chu kỳ quyết toán tiêu chuẩn

Đối với những cửa hàng được áp dụng Chu kỳ quyết toán tiêu chuẩn, người bán có chu kỳ quyết toán là 7 ngày để thanh toán đơn hàng (T+6)+1, trong đó:

 • T nghĩa là ngày đơn hàng được giao cho người mua.
 • +6 nghĩa là 6 ngày sau khi giao đơn hàng cho đến ngày đơn hàng được coi là hoàn thành.
 • +1 nghĩa là 1 ngày dương lịch tính từ ngày đơn hàng được coi là hoàn thành cho đến ngày chuyển tiền đến Trung tâm người bán

Vào ngày thứ 7, bạn có thể xem tiền từ tất cả những đơn hàng đã hoàn thành ở trạng thái Có thể rút tiền trên menu tài chính của Trung tâm người bán TikTok Shop. Sau đó, người bán có thể rút tiền từ TikTok Shop về tài khoản ngân hàng tương ứng của mình.

3.2 Chu kỳ quyết toán nhanh

Đối với những cửa hàng được áp dụng Chu kỳ quyết toán nhanh, người bán có chu kỳ quyết toán là 3 ngày để thanh toán đơn hàng, cụ thể là (T+2)+1, trong đó:

 • T nghĩa là ngày đơn hàng được giao cho người mua.
 • +2 nghĩa là 2 ngày sau khi giao đơn hàng cho đến ngày đơn hàng được coi là hoàn thành.
 • +1 nghĩa là 1 ngày dương lịch tính từ ngày đơn hàng được hoàn thành cho đến ngày chuyển tiền cho Người bán thông qua Trung tâm người bán.

Vào ngày thứ 3, bạn có thể xem khoản tiền từ những đơn hàng đã hoàn thành ở trạng thái Số tiền rút khả dụng trên mục tài chính của Trung tâm người bán TikTok Shop. Người bán có thể rút tiền từ TikTok Shop về tài khoản ngân hàng của mình.

3.3 Chu kỳ quyết toán kéo dài

Đối với những cửa hàng được áp dụng Chu kỳ quyết toán kéo dài, người bán có chu kỳ quyết toán là 15 ngày để thanh toán đơn hàng, cụ thể là (T+14)+1, trong đó:

 • T nghĩa là ngày đơn hàng được giao cho người mua
 • +14 nghĩa là 14 ngày sau khi giao đơn hàng cho đến ngày đơn hàng được coi là hoàn thành
 • +1 nghĩa là 1 ngày dương lịch tính từ ngày đơn hàng được coi là hoàn thành cho đến ngày chuyển tiền đến Trung tâm người bán

Vào ngày thứ 15, bạn có thể xem tiền từ những đơn hàng đã hoàn thành ở trạng thái Số tiền rút khả dụng trên mục tài chính của Trung tâm người bán TikTok Shop, rồi sau đó Người bán có thể rút tiền từ TikTok Shop về tài khoản ngân hàng của mình.

4. Tiêu chí của TikTok Shop cho việc áp dụng các loại chu kỳ quyết toán

4.1 Tiêu chí cho Chu kỳ quyết toán tiêu chuẩn

Theo mặc định, TikTok Shop sẽ áp dụng Chu kỳ quyết toán tiêu chuẩn cho tất cả người bán. TikTok Shop có thể áp dụng Chu kỳ quyết toán kéo dài hoặc Chu kỳ quyết toán nhanh dựa trên hiệu suất kinh doanh của người bán.

4.2 Tiêu chí cho Chu kỳ quyết toán nhanh

TikTok Shop sẽ áp dụng Chu kỳ quyết toán nhanh cho cửa hàng của người bán nếu họ đáp ứng các tiêu chí sau trong một tháng nhất định:

Lĩnh vực hiệu suất cửa hàngTiêu chí
Hoạt động gian lậnNgười bán phải không bị gắn cờ vì bất kỳ hoạt động gian lận nào.
Điểm vi phạmNgười bán phải có ít hơn 12 điểm vi phạm.
Tỷ lệ gửi hàng muộnTỷ lệ gửi hàng muộn của người bán (trong khoảng thời gian 30 ngày) là 3% trở xuống.
Tỷ lệ hủy do lỗi của người bánTỷ lệ hủy do lỗi của người bán (trong khoảng thời gian 30 ngày) là 3% trở xuống.
Tỷ lệ đánh giá tiêu cực liên quan đến người bánTỷ lệ đánh giá tiêu cực liên quan đến người bán (trong khoảng thời gian 30 ngày) là 0,5% trở xuống.
Tỷ lệ trả hàng/hoàn tiền do đơn hàng lỗiTỷ lệ trả hàng/hoàn tiền do đơn hàng lỗi của người bán (trong khoảng thời gian 30 ngày) là 1,5% trở xuống.
Tổng số đơn hàngNgười bán phải có tổng cộng hơn 10 đơn hàng (trong khoảng thời gian 30 ngày).
Thời gian thử tháchNgười bán phải vượt qua Thời gian thử thách của cửa hàng mới.
Người bán tự vận chuyểnNgười bán không được sử dụng phương pháp “Người bán tự vận chuyển”.
LƯU Ý: Vui lòng tham khảo trang Tình trạng cửa hàng trong Trung tâm Người bán của bạn để biết thời gian đánh giá chính xác mà chúng tôi cân nhắc khi áp dụng các loại chu kỳ quyết toán.
Tiêu chí cho Chu kỳ quyết toán nhanh
 • Lưu ý: Nếu trước đây người bán đã đủ điều kiện áp dụng Chu kỳ quyết toán nhanh, nhưng họ không đáp ứng các tiêu chí trên trong tháng tiếp theo, thì TikTok Shop sẽ áp dụng Chu kỳ quyết toán tiêu chuẩn cho cửa hàng của họ.
 • Ngoài ra, người bán có thể được chuyển sang Chu kỳ quyết toán kéo dài nếu họ đáp ứng các tiêu chí tương ứng bất kỳ lúc nào trong tháng đó, hoặc chuyển sang Chu kỳ quyết toán tiêu chuẩn nếu họ phạm phải một số vi phạm nhất định thể hiện hành vi rủi ro hoặc không mong muốn, theo toàn quyền quyết định của TikTok Shop.

4.3 Tiêu chí cho Chu kỳ quyết toán kéo dài

TikTok Shop sẽ áp dụng Chu kỳ quyết toán kéo dài cho cửa hàng của người bán nếu họ đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây trong một tuần nhất định:

Chủ đềTiêu chí
Hoạt động gian lậnNgười bán đã bị gắn cờ vì các hoạt động gian lận hoặc hành vi bán hàng rủi ro.
Điểm vi phạmNgười bán có 48 điểm vi phạm.
Người bán trên MallNgười bán là người bán hàng trên TikTok Shop Mall.
Tiêu chí cho Chu kỳ quyết toán kéo dài

5. Xem Chu kỳ quyết toán của bạn

Người bán có thể xem Chu kỳ quyết toán nào được áp dụng cho cửa hàng của họ bằng cách truy cập vào trang Tình trạng cửa hàng trong Trung tâm người bán. Bạn cũng có thể xem Chu kỳ quyết toán cho từng đơn hàng bằng cách truy cập vào trang “Sẽ quyết toán” trong tab Tài chính > Giao dịch thuộc Trung tâm người bán.

Ngày Chính Sách Có Hiệu Lực: Ngày 1 Tháng 11 Năm 2023

Huyền Trang
Huyền Trang
Bài viết: 329

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *